İnsan Kaynakları Danışmanlığı 

İnsan kaynakları yönetimi ve eğitim alanlarında danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

        İnsan Kaynakları Danışmanlığı

1.adım: Kurum hedef ve ihtiyaçlarını görmek.

2.adım: Kurum organizasyon şemasını gözden geçirmek.

3.adım: Hedef ve ihtiyaçları karşılayacak organizasyonu kurgulamak.

4.adım: Çalışanların yetkinliklerini çıkarmak.

5.adım: Organizasyon şemasındaki görev tanımlarının, ilgili pozisyonların     yetkinliklerini çıkarmak.

6.adım: Mevcut çalışan yetkinlikleri ile pozisyonun gerektirdiği yetkinlikleri karşılaştırarak ihtiyaçları saptamak.

7.adım: Saptanan ihtiyaçlara ve durum vizyonuna göre hem organizasyonu hem süreçleri revize etmek.Yönetici ve kadrolarına bu ihtiyaç ve hedeflere göre eğitimler planlamak, uygulamalar, workshoplar, koçluklarla desteklemek, sürekliliği sağlamak.

8.adım: Kurumlarda akademi kurmak, iç eğiticler yetiştirmek, eğitim sistemini geliştirmek işe giriş eğitimleri ve mevcut çalışan eğitimleri ile öğrenen öğreten organizasyonu işlevselleştirmek.

9.adım: Kurum anayasası ile kurum el kitapçığını güncellemek.